วัน: 14 สิงหาคม 2020

17 เรื่องน่ารู้ของเสือโคร่ง

17 เรื่องน่ารู้ของเสือโคร่ง

เสือโคร่ง หรือ  Panthera tigris เป็นสัตว์หนึ่งในตระกลูเสือ ที่มีความน่ากลัวน่าเกรงขาม และได้ชื่อว่าเป็นเจ้าแห่งเสือหลาย ๆ สายพันธุ์ แต่ปัจจุบันเจ้าเสือโคร่งทั้งหลาย ตกอยู่ในสถานะของการอนุรักษ์ ซึ...